ArealressursSkogbonitet AreaResourceForestSiteQuality

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Ukjent

inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke
categorization according to the area's ability to produce wood
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Impediment mindre enn 0,1 m³ tilvekst per dekar og år 11
Lav 0,1 - 0,3 m³ tilvekst per dekar og år 12
Middels 0,3 - 0,5 m³ tilvekst per dekar og år 13
Høy 0,5 - 1,0 m³ tilvekst per dekar og år 14
Særs høy mer enn 1,0 m³ tilvekst per dekar og år 15
Ikke relevant opplysning om skogbonitet er ikke relevant 98
Ikke registrert opplysning om skogbonitet er ikke registrert 99
Verdi Navn Beskrivelse
Impediment mindre enn 0,1 m³ tilvekst per dekar og år
Lav 0,1 - 0,3 m³ tilvekst per dekar og år
Middels 0,3 - 0,5 m³ tilvekst per dekar og år
Høy 0,5 - 1,0 m³ tilvekst per dekar og år
Særs høy mer enn 1,0 m³ tilvekst per dekar og år
Ikke relevant opplysning om skogbonitet er ikke relevant
Ikke registrert opplysning om skogbonitet er ikke registrert
Name Type Description Code value
Impediment <undefined> less than 1.0 m³ growth per hectare per year Impediment
Low <undefined> 1.0 - 3.0 m³ growth per hectare per year Low
Medium <undefined> 3.0 - 5.0 m³ growth per hectare per year Medium
High <undefined> 5.0 - 10.0 m³ growth per hectare per year High
Particularly high <undefined> more than 10.0 m³ growth per hectare per year Particularly high
Not relevant <undefined> information relating to the forest productivity class is not relevant Not relevant
Not registered <undefined> information relating to the forest productivity class has not been registered: Not registered

Vis ArealressursSkogbonitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1