Målemetode MeasuringMethod MÅLEMETODE

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon
method on which registration of position is based
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument Målt i terrenget , uspesifisert metode/måleinstrument 10
Terrengmålt: Totalstasjon Målt i terrenget med totalstasjon 11
Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler 12
Terrengmålt: Teodolitt og målebånd Målt i terrenget med teodolitt og målebånd 13
Terrengmålt: Ortogonalmetoden Målt i terrenget, ortogonalmetoden 14
Utmål Punkt beregnet på bakgrunn av måling mot andre punkter, slik som to avstander eller avstand og retning 15
Tatt fra plan Tatt fra plan eller godkjent tiltak 18
Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) Annet 19
Stereoinstrument Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument 20
Aerotriangulert Punkt beregnet ved aerotriangulering 21
Stereoinstrument: Analytisk plotter Målt i stereoinstrument, analytisk plotter 22
Stereoinstrument: Autograf Målt i stereoinstrument, autograf, analogt instrument 23
Stereoinstrument: Digitalt Målt i stereoinstrument, digitalt instrument 24
Scannet fra kart Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium 30
Skannet fra kart: Blyantoriginal Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er blyantoriginal 31
Skannet fra kart: Rissefolie Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er rissefolie 32
Skannet fra kart: Transparent folie, god kvalitet Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet. 33
Skannet fra kart: Transparent folie, mindre god kvalitet Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet 34
Skannet fra kart: Papirkopi Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er papirkopi. 35
Flybåren laserscanner Målt med laserskanner fra fly 36
Bilbåren laser Målt med laserskanner plassert i kjøretøy 37
Lineær referanse brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser 38
Digitaliseringbord: Ortofoto eller flybilde Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium 40
Digitaliseringbord: Ortofoto, film Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film 41
Digitaliseringbord: Ortofoto, fotokopi Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi 42
Digitaliseringbord: Flybilde, film Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film 43
Digitaliseringbord: Flybilde, fotokopi Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi 44
Digitalisert på skjerm fra ortofoto Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm 45
Digitalisert på skjerm fra satellittbilde Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på skjerm 46
Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata 47
Digitalisert på skjerm fra tolkning av seismikk 48
Vektorisering av laserdata Vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av ortofoto 49
Digitaliseringsbord: Kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert 50
Digitaliseringsbord: Kart, blyantoriginal Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er blyantoriginal 51
Digitaliseringsbord: Kart, rissefoile Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er rissefolie 52
Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, god kvalitet Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet, samkopi 53
Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, mindre god kvalitet Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet, samkopi 54
Digitaliseringsbord: Kart, papirkopi Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er papirkopi 55
Digitalisert på skjerm fra skannet kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi 56
Genererte data (interpolasjon) Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert 60
Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell 61
Genererte data (interpolasjon): Vektet middel Genererte data, interpolasjonsmetode, vektet middel 62
Genererte data: Fra annen geometri Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg) 63
Genererte data: Generalisering Genererte data: Generalisering 64
Genererte data: Sentralpunkt Genererte data: Sentralpunkt 65
Genererte data: Sammenknytningspunkt, randpunkt Genererte data: Sammenknytningspunkt (f.eks mellom ulike kartlegginger), randpunkt (f.eks mellom ulike kilder til kart) 66
Koordinater hentet fra GAB Koordinater hentet fra GAB, forløperen til registerdelen av matrikkelen 67
Koordinater hentet fra JREG Koordinater hentet fra JREG, jordregisteret 68
Beregnet Beregnet, uspesifisert hvordan 69
Spesielle metoder Spesielle metoder, uspesifisert 70
Spesielle metoder: Målt med stikkstang Spesielle metoder: Målt med stikkstang 71
Spesielle metoder: Målt med waterstang Spesielle metoder: Målt med waterstang 72
Spesielle metoder: Målt med målehjul Spesielle metoder: Målt med målehjul 73
Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler 74
Fastsatt punkt Punkt fastsatt ut fra et grunnlag (kart, bilde), f.eks ved partenes enighet ved en oppmålingsforretning 77
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig resolusjon 78
Annet (spesifiseres i filhode) ( bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer) Annet (spesifiseres i filhode) 79
Frihåndstegning Digitalisert ut fra frihåndstegning. Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag 80
Frihåndstegning på kart Digitalisert fra krokering på kart, dvs grovt skissert på kart 81
Frihåndstegning på skjerm Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag 82
Treghetsstedfesting Treghetsstedfesting 90
GNSS: Kodemåling, relative målinger Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger. 91
GNSS: Kodemåling, enkle målinger Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger. 92
GNSS: Fasemåling, statisk måling Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling. 93
GNSS: Fasemåling, andre metoder Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder. 94
Kombinasjon av GNSS/Treghet Kombinasjon av GPS/Treghet 95
GNSS: Fasemåling RTK Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling) 96
GNSS: Fasemåling , float-løsning Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning 97
Ukjent målemetode Målemetode er ukjent 99
Verdi Navn Beskrivelse
Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument Målt i terrenget , uspesifisert metode/måleinstrument
Terrengmålt: Totalstasjon Målt i terrenget med totalstasjon
Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler
Terrengmålt: Teodolitt og målebånd Målt i terrenget med teodolitt og målebånd
Terrengmålt: Ortogonalmetoden Målt i terrenget, ortogonalmetoden
Utmål Punkt beregnet på bakgrunn av måling mot andre punkter, slik som to avstander eller avstand og retning
Tatt fra plan Tatt fra plan eller godkjent tiltak
Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) Annet
Stereoinstrument Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument
Aerotriangulert Punkt beregnet ved aerotriangulering
Stereoinstrument: Analytisk plotter Målt i stereoinstrument, analytisk plotter
Stereoinstrument: Autograf Målt i stereoinstrument, autograf, analogt instrument
Stereoinstrument: Digitalt Målt i stereoinstrument, digitalt instrument
Scannet fra kart Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium
Skannet fra kart: Blyantoriginal Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er blyantoriginal
Skannet fra kart: Rissefolie Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er rissefolie
Skannet fra kart: Transparent folie, god kvalitet Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet.
Skannet fra kart: Transparent folie, mindre god kvalitet Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet
Skannet fra kart: Papirkopi Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er papirkopi.
Flybåren laserscanner Målt med laserskanner fra fly
Bilbåren laser Målt med laserskanner plassert i kjøretøy
Lineær referanse brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser
Digitaliseringbord: Ortofoto eller flybilde Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium
Digitaliseringbord: Ortofoto, film Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film
Digitaliseringbord: Ortofoto, fotokopi Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi
Digitaliseringbord: Flybilde, film Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film
Digitaliseringbord: Flybilde, fotokopi Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi
Digitalisert på skjerm fra ortofoto Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm
Digitalisert på skjerm fra satellittbilde Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på skjerm
Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata
Digitalisert på skjerm fra tolkning av seismikk
Vektorisering av laserdata Vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av ortofoto
Digitaliseringsbord: Kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert
Digitaliseringsbord: Kart, blyantoriginal Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er blyantoriginal
Digitaliseringsbord: Kart, rissefoile Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er rissefolie
Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, god kvalitet Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet, samkopi
Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, mindre god kvalitet Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet, samkopi
Digitaliseringsbord: Kart, papirkopi Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er papirkopi
Digitalisert på skjerm fra skannet kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi
Genererte data (interpolasjon) Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert
Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell
Genererte data (interpolasjon): Vektet middel Genererte data, interpolasjonsmetode, vektet middel
Genererte data: Fra annen geometri Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg)
Genererte data: Generalisering Genererte data: Generalisering
Genererte data: Sentralpunkt Genererte data: Sentralpunkt
Genererte data: Sammenknytningspunkt, randpunkt Genererte data: Sammenknytningspunkt (f.eks mellom ulike kartlegginger), randpunkt (f.eks mellom ulike kilder til kart)
Koordinater hentet fra GAB Koordinater hentet fra GAB, forløperen til registerdelen av matrikkelen
Koordinater hentet fra JREG Koordinater hentet fra JREG, jordregisteret
Beregnet Beregnet, uspesifisert hvordan
Spesielle metoder Spesielle metoder, uspesifisert
Spesielle metoder: Målt med stikkstang Spesielle metoder: Målt med stikkstang
Spesielle metoder: Målt med waterstang Spesielle metoder: Målt med waterstang
Spesielle metoder: Målt med målehjul Spesielle metoder: Målt med målehjul
Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler
Fastsatt punkt Punkt fastsatt ut fra et grunnlag (kart, bilde), f.eks ved partenes enighet ved en oppmålingsforretning
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig resolusjon
Annet (spesifiseres i filhode) ( bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer) Annet (spesifiseres i filhode)
Frihåndstegning Digitalisert ut fra frihåndstegning. Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag
Frihåndstegning på kart Digitalisert fra krokering på kart, dvs grovt skissert på kart
Frihåndstegning på skjerm Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag
Treghetsstedfesting Treghetsstedfesting
GNSS: Kodemåling, relative målinger Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger.
GNSS: Kodemåling, enkle målinger Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger.
GNSS: Fasemåling, statisk måling Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling.
GNSS: Fasemåling, andre metoder Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder.
Kombinasjon av GNSS/Treghet Kombinasjon av GPS/Treghet
GNSS: Fasemåling RTK Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling)
GNSS: Fasemåling , float-løsning Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning
Ukjent målemetode Målemetode er ukjent
Name Type Description Code value
Measured in terrain <undefined> Measured in terrain
Total station <undefined> Total station
Theodolite with electronic rangefinder <undefined> Theodolite with electronic rangefinder
Theodolite with measuring tape <undefined> Theodolite with measuring tape
Orthogonal method <undefined> Orthogonal method
MeasureOut <undefined> Point calculated on the basis of other items, such as two distances or distance + direction. MeasureOut
Taken from plan <undefined> Taken from plan
Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) <undefined>
Stereo instrument <undefined> Stereo instrument
Aerotriangulated <undefined> Point calculated by aerotriangulation Aerotriangulated
Analytical plotter <undefined> Analytical plotter
Autograph - normal registration <undefined> Autograph - normal registration
Digital stereo instrument <undefined> Digital stereo instrument
Scanned from map <undefined> Scanned from map
Scannet from pencilled original <undefined> Scannet from pencilled original
Scanned from ??scribing folio <undefined> Scanned from ??scribing folio
Scanned from transparency folio - good quality <undefined> Scanned from transparency folio - good quality
Scanned from transparency folio - inferior quality <undefined> Scanned from transparency folio - inferior quality
Scannet from paper / hard copy <undefined> Scannet from paper / hard copy
Airbourne laser scanner <undefined> Airbourne laser scanner
Bilbåren laser <undefined>
Lineær referanse <undefined>
Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo <undefined> Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo
Digitised from orthophoto - film <undefined> Digitised from orthophoto - film
Digitised from orthophoto - photocopy <undefined> Digitised from orthophoto - photocopy
Digitised from aerial photo - mono-digitised from film <undefined> Digitised from aerial photo - mono-digitised from film
Digitised from aerial photo - mono-digitised from photocopy <undefined> Digitised from aerial photo - mono-digitised from photocopy
Digitised from orthophoto <undefined> Digitised from orthophoto
Digitised on screen from satellite photo <undefined> Digitised on screen from satellite photo
Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata <undefined>
Digitalisert på skjerm fra tolkning av seismikk <undefined>
Vektorisering av laserdata <undefined>
Digitised on dig.table from line-map <undefined> Digitised on dig.table from line-map
Digitised on dig.table from pencilled original <undefined> Digitised on dig.table from pencilled original
Digitised on dig.table from ??scribing folio <undefined> Digitised on dig.table from ??scribing folio
Digitised on dig.table from transparency film - good quality <undefined> Digitised on dig.table from transparency film - good quality
Digitised on dig.table from transparency film - lower quality <undefined> Digitised on dig.table from transparency film - lower quality
Digitised on dig.table from paper copy <undefined> Digitised on dig.table from paper copy
Digitised on screen from scanned photographic combination <undefined> Digitised on screen from scanned photographic combination
Generated data (interpolation) <undefined> Generated data (interpolation)
Generated in terrain model <undefined> Generated in terrain model
Weighted mean <undefined> Weighted mean
Generated circular geometry <undefined> Generated circular geometry
Generalised <undefined> Generalised
Generated central point <undefined> Generated central point
Connection point/edge point <undefined> Connection point/edge point
Coordinates retrieved from GAB <undefined> Coordinates retrieved from GAB
Coordinates retrieved from JREG <undefined> Coordinates retrieved from JREG
Calculated <undefined> Calculated
Special methods <undefined> Special methods
Measured with range pole <undefined> Measured with range pole
Measured with <undefined> Measured with
Measured with measuring wheel <undefined> Measured with measuring wheel
Measured with rate of climb indicator <undefined> Measured with rate of climb indicator
Fastsatt punkt <undefined>
Stipulated by court decision or royal decree <undefined> Stipulated by court decision or royal decree
???? <undefined> ????
Free-hand drawing <undefined> Free-hand drawing
Digitised from sketching on map <undefined> Digitised from sketching on map
Directly input on screen <undefined> Directly input on screen
Inertial ??positioning/localization <undefined> Inertial ??positioning/localization
GPS code measurement, relatively measurements <undefined> GPS code measurement, relatively measurements
GPS code measurement, individual measurements <undefined> GPS code measurement, individual measurements
GPS phase measurement, static measurement <undefined> GPS phase measurement, static measurement
GPS phase measurement, other methods <undefined> GPS phase measurement, other methods
Combination of GPS/Inertia <undefined> Combination of GPS/Inertia
GPS phase measurement RTK <undefined> GPS phase measurement RTK
GPS phase measurement, float solution <undefined> GPS phase measurement, float solution
Unknown measurement method <undefined> Unknown measurement method

Vis Målemetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1