OpprinnelsesKode

kodeliste

Kartverket Utkast

angir hvordan bygget opprinnelig ble registrert.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
SEFRAK Registrert via de opprinnelige SEFRAK-registreringene (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner i Norge). SEFRAK
Massivregistreringer Massivetablering av bygningsregisteret Massivregistering av bygninger. Landsdekkende prosjekt der alle bygninger over 15 m2 skulle legges inn i GAB med koordinat, bygningstype og eiendomspeker (gnr/bnr/fnr). Prosjektoppstart: 1993 og avsluttet 1995. Også andre bygninger som er massivregistert i ettertid kommer i denne kategorien. Det gjelder blant annet bygningspunkter etablert i forbindelse med kartleggingsprosjekter i regi av Geovekst. Massivregistreringer
GenerertPgaTilbygg Bygninger som er generert i GAB på grunnlag av registering av data for tilbygg. GenerertPgaTilbygg
RuinVedRegistreringspunktSEFRAK Bygninger som var registert som ruin i forbindelse med SEFRAK-registreringene. (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner i Norge). RuinVedRegistreringspunktSEFRAK
VanligRegistrering Vanlig registrering i GAB eller Matrikkel. VanligRegistrering
Fylkesforsyningsnemnda Bygg registrert av fylkeskommune eller fylkesforsyningsnemda Fylkesforsyningsnemnda
FritattForSøknadsplikt Bygg som er fritatt for søknadsplikt etter §§ 4-1, 4-2 og 4-3 i byggesaksforskriften. FritattForSøknadsplikt
Verdi Navn Beskrivelse
SEFRAK Registrert via de opprinnelige SEFRAK-registreringene (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner i Norge).
Massivregistreringer Massivetablering av bygningsregisteret Massivregistering av bygninger. Landsdekkende prosjekt der alle bygninger over 15 m2 skulle legges inn i GAB med koordinat, bygningstype og eiendomspeker (gnr/bnr/fnr). Prosjektoppstart: 1993 og avsluttet 1995. Også andre bygninger som er massivregistert i ettertid kommer i denne kategorien. Det gjelder blant annet bygningspunkter etablert i forbindelse med kartleggingsprosjekter i regi av Geovekst.
GenerertPgaTilbygg Bygninger som er generert i GAB på grunnlag av registering av data for tilbygg.
RuinVedRegistreringspunktSEFRAK Bygninger som var registert som ruin i forbindelse med SEFRAK-registreringene. (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner i Norge).
VanligRegistrering Vanlig registrering i GAB eller Matrikkel.
Fylkesforsyningsnemnda Bygg registrert av fylkeskommune eller fylkesforsyningsnemda
FritattForSøknadsplikt Bygg som er fritatt for søknadsplikt etter §§ 4-1, 4-2 og 4-3 i byggesaksforskriften.
Name Description Code value
SEFRAK
Massivregistreringer
GenerertPgaTilbygg
RuinVedRegistreringspunktSEFRAK
VanligRegistrering
Fylkesforsyningsnemnda
FritattForSøknadsplikt

Vis OpprinnelsesKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1