Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk SEFRAK;Registrert via de opprinnelige SEFRAK-registreringene (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner i Norge).;SEFRAK;;; Massivregistreringer;Massivetablering av bygningsregisteret Massivregistering av bygninger. Landsdekkende prosjekt der alle bygninger over 15 m2 skulle legges inn i GAB med koordinat, bygningstype og eiendomspeker (gnr/bnr/fnr). Prosjektoppstart: 1993 og avsluttet 1995. Også andre bygninger som er massivregistert i ettertid kommer i denne kategorien. Det gjelder blant annet bygningspunkter etablert i forbindelse med kartleggingsprosjekter i regi av Geovekst.;Massivregistreringer;;; GenerertPgaTilbygg;Bygninger som er generert i GAB på grunnlag av registering av data for tilbygg.;GenerertPgaTilbygg;;; RuinVedRegistreringspunktSEFRAK;Bygninger som var registert som ruin i forbindelse med SEFRAK-registreringene. (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner i Norge).;RuinVedRegistreringspunktSEFRAK;;; VanligRegistrering;Vanlig registrering i GAB eller Matrikkel.;VanligRegistrering;;; Fylkesforsyningsnemnda;Bygg registrert av fylkeskommune eller fylkesforsyningsnemda;Fylkesforsyningsnemnda;;; FritattForSøknadsplikt;Bygg som er fritatt for søknadsplikt etter §§ 4-1, 4-2 og 4-3 i byggesaksforskriften. ;FritattForSøknadsplikt;;;