FysiskObjekt

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
objId Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SSR-OBJID Integer 8 1..1
Name Type English Description
objId Integer

Vis FysiskObjekt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon navneenhet Navneenhet 1..* fysiskObjekt FysiskObjekt 1