BergartStruktur RockStructure

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

primære trekk i bergartens utseende som er med på å fortelle hvordan den er blitt dannet
primary characteristics of the rock's appearance, which help to describe how it has been formed
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Massiv Deformeringsmåte Massiv
Lagdelt Lagdelt
Homogent lagdelt Homogent lagdelt
Heterogent lagdelt Heterogent lagdelt
Diffust lagdelt Diffust lagdelt
Homogent sjiktet Homogent sjiktet
Diffust sjiktet Diffust sjiktet
Kryssjiktet Kryssjiktet
Svakt forskifret Svakt forskifret
Forskifret Forskifret
Sterkt forskifret Sterkt forskifret
Forskifret med linser Forskifret med linseformede øyne Forskifret med linser
Sterkt forskifret med linse Sterkt forskifret med linseformede øyne Sterkt forskifret med linse
Mylonittisk Mylonittisk
Blastomylonittisk Blastomylonittisk
Svakt stenglig Svakt stenglig
Stenglig Stenglig
Sterkt stenglig Sterkt stenglig
Småfoldet Småfoldet
Foldet Foldet
Sterkt foldet Sterkt foldet
Boudinert Boudinert
Breksjert Breksjert
Oppknust Oppknust
Verdi Navn Beskrivelse
Massiv Deformeringsmåte
Lagdelt
Homogent lagdelt
Heterogent lagdelt
Diffust lagdelt
Homogent sjiktet
Diffust sjiktet
Kryssjiktet
Svakt forskifret
Forskifret
Sterkt forskifret
Forskifret med linser Forskifret med linseformede øyne
Sterkt forskifret med linse Sterkt forskifret med linseformede øyne
Mylonittisk
Blastomylonittisk
Svakt stenglig
Stenglig
Sterkt stenglig
Småfoldet
Foldet
Sterkt foldet
Boudinert
Breksjert
Oppknust
Name Type Description Code value
Massive <undefined> Deformation type Massive
Stratified <undefined> Stratified
Homogeneously layered <undefined> Homogeneously layered
Heterogeneously layered <undefined> Heterogeneously layered
Diffusely stratified <undefined> Diffusely stratified
Homogeneously thin-bedded <undefined> Homogeneously thin-bedded
Diffusely thin-bedded <undefined> Diffusely thin-bedded
Cross-bedded <undefined> Cross-bedded
Weakly foliated <undefined> Weakly foliated
Foliated <undefined> Foliated
Highly foliated <undefined> Highly foliated
Foliated with lenses <undefined> Foliated with lens-shaped eyes?? Foliated with lenses
Highly foliated with lens <undefined> Highly foliated with lens-shaped augens Highly foliated with lens
Mylonitic <undefined> Mylonitic
Blastomylonitic <undefined> Blastomylonitic
Slightly elongated <undefined> Slightly elongated
Amphibolic <undefined> Amphibolic
Highly elongated <undefined> Highly elongated
Slightly folded?? <undefined> Slightly folded??
Folded <undefined> Folded
Highly folded <undefined> Highly folded
Boudinage formed <undefined> Boudinage formed
Brecciate <undefined> Brecciate
Crushed <undefined> Crushed

Vis BergartStruktur i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1