StrukturPunkttype StructurePointType

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

måling av linje- og planstrukturer i en observasjonslokalitet Merknad: Ytterligere informasjon og definisjon av strukturene finnes i NGU Skrifter nr. 113, s 52 og NGT vol. 66 (Nystuen 1986).
measurement of the linear and planar structures at an observation location Note: Further information and definitions of the structures are available in NGU Publication No. 113, p. 52 and NGT vol. 66 (Nystuen 1986).
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Foldeakse 1
Antiklinalakse 11
Synklinalakse 15
Antiformakse 21
Synformakse 25
Lineasjon Udifferensiert 31
Skjæringslineasjon Eksempel: Dannet som et resultat av kryssende planstrukturer 34
Strekninslineasjon Eksempel: Dannet av strukne konglomeratboller 35
Lineasjon definert av småfoldninger 36
Minerallineasjon 41
Glidestriper på glidespeil 51
Lagning Sedimentær lagning/primær lagning i dypbergarter 101
Skifrighet/foliasjon 111
Skifrighet 112
Foliasjon 113
Foliasjon og strekningslineasjon 114
Myllonitt 115
Knekkbånd, ukjent orientering 116
Knekkbånd med båndets fall angitt 117
Knekkbånd med båndets fall angitt, og med relativ bevegelse angitt med pil 118
Sprekk 121
Åpen sprekk 123
Fyllt sprekk 125
Kruskløv, bruddkløv 131
Planstruktur som er bygget på geofysiske data 141
Akseplan 151
Forkastningsplan 161
Verdi Navn Beskrivelse
Foldeakse
Antiklinalakse
Synklinalakse
Antiformakse
Synformakse
Lineasjon Udifferensiert
Skjæringslineasjon Eksempel: Dannet som et resultat av kryssende planstrukturer
Strekninslineasjon Eksempel: Dannet av strukne konglomeratboller
Lineasjon definert av småfoldninger
Minerallineasjon
Glidestriper på glidespeil
Lagning Sedimentær lagning/primær lagning i dypbergarter
Skifrighet/foliasjon
Skifrighet
Foliasjon
Foliasjon og strekningslineasjon
Myllonitt
Knekkbånd, ukjent orientering
Knekkbånd med båndets fall angitt
Knekkbånd med båndets fall angitt, og med relativ bevegelse angitt med pil
Sprekk
Åpen sprekk
Fyllt sprekk
Kruskløv, bruddkløv
Planstruktur som er bygget på geofysiske data
Akseplan
Forkastningsplan
Name Type Description Code value
Fold axis <undefined> Fold axis
Anticline axis <undefined> Anticline axis
Syncline axis <undefined> Syncline axis
Antiform axis <undefined> Antiform axis
Synform axis <undefined> Synform axis
Lineation <undefined> Undifferentiated Lineation
Intersection lineation <undefined> For example formed as a result of intersecting plane structures Intersection lineation
Streching lineation <undefined> For example formed by elongated conglomerate pebbles Streching lineation
Lineation defined by minor folds <undefined> Lineation defined by minor folds
Mineral lineation <undefined> Mineral lineation
Slickenside striae <undefined> Slickenside striae
Bedding <undefined> Sedimentary bedding/primary bedding in plutonic rocks Bedding
Schistosity/foliation <undefined> Schistosity/foliation
Schistosity <undefined> Schistosity
Foliation <undefined> Foliation
Foliation and section?? lineation <undefined> Foliation and section?? lineation
Mylonite <undefined> Mylonite
Kink band, unknown orientation <undefined> Kink band, unknown orientation
Kink band with the dip of the band indicatedfalloff <undefined> Kink band with the dip of the band indicatedfalloff
Kink band with the dip of the band indicated and with the relative movement denoted by an arrow. <undefined> Kink band with the dip of the band indicated and with the relative movement denoted by an arrow.
Joint <undefined> Joint
Open joint <undefined> Open joint
Filled joint <undefined> Filled joint
Crenulation cleavage, fracture cleavage <undefined> Crenulation cleavage, fracture cleavage
Planar structure based on geophysical data <undefined> Planar structure based on geophysical data
Axial plane <undefined> Axial plane
Fault plan <undefined> Fault plan

Vis StrukturPunkttype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1