Gravfelttype

kodeliste

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

Beskriver hva slags graver et gravfelt består av. Merknad: Et gravfelt vil normalt inneholde én type graver.

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
kistegravNyForm Gravene skal være minst 1,5 x 3,0m og bør være homogene
kistegravGammelForm Gravene skal være minst 1,2 x 2,4m og bør være homogene
urnegrav Gravene skal være minst 2,25 m<sup>2</sup>, men kan ha ulik form
anonymUrnegrav gravene skal være minst 0,5 x 0,5 m
urnegravGammelForm graver som ikke tilfredsstiller kravet om minst 2,25 m<sup>2</sup>
minnelund Gravfelt med graver uten plass til gravminne knyttet til den enkelte grav
anonymeGraver gravfelt for anonyme graver
ukjent gravfelt hvor gravstørrelsen er ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
kistegravNyForm Gravene skal være minst 1,5 x 3,0m og bør være homogene
kistegravGammelForm Gravene skal være minst 1,2 x 2,4m og bør være homogene
urnegrav Gravene skal være minst 2,25 m<sup>2</sup>, men kan ha ulik form
anonymUrnegrav gravene skal være minst 0,5 x 0,5 m
urnegravGammelForm graver som ikke tilfredsstiller kravet om minst 2,25 m<sup>2</sup>
minnelund Gravfelt med graver uten plass til gravminne knyttet til den enkelte grav
anonymeGraver gravfelt for anonyme graver
ukjent gravfelt hvor gravstørrelsen er ukjent
Name Type English Description
kistegravNyForm
kistegravGammelForm
urnegrav
anonymUrnegrav
urnegravGammelForm
minnelund
anonymeGraver
ukjent

Vis Gravfelttype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1