NøyaktighetPosisjonsangivelse NøyaktighetPosisjonsangivelse

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

angir nøyaktighet for posisjonsangivelsen
Navn Beskrivelse Kodeverdi
+/- 10 m +/- 10 m 10 m
+/- 50 m +/- 50 m 50 m
+/- 100 m +/- 100 m 100 m
+/- 200 m +/- 200 m Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data. 200 m
+/- 250 m +/- 250 m 250 m
+/- 500 m +/- 500 m 500 m
+/- 1 km +/- 1 km 1000 m
+/- 2 km +/- 2 km Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data. 2000 m
+/- 5 km +/- 5 km 5000 m
> 5 km > 5 km Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data. >5000 m
+/- 10 km +/- 10 km Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data. 10000 m
+/- 50 km +/- 50 km Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data. 50000 m
+/- 100 km +/- 100 km Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data. 100000 m
Eksakt Stedsangivelsen er eksakt Eksakt
Usikkert Usikkert Usikkert
Ikke registrert Nøyaktighet på stedsangivelse er ikke registrert. Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data. Ikke registrert
Verdi Navn Beskrivelse
+/- 10 m +/- 10 m
+/- 50 m +/- 50 m
+/- 100 m +/- 100 m
+/- 200 m +/- 200 m Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.
+/- 250 m +/- 250 m
+/- 500 m +/- 500 m
+/- 1 km +/- 1 km
+/- 2 km +/- 2 km Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.
+/- 5 km +/- 5 km
> 5 km > 5 km Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.
+/- 10 km +/- 10 km Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.
+/- 50 km +/- 50 km Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.
+/- 100 km +/- 100 km Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.
Eksakt Stedsangivelsen er eksakt
Usikkert Usikkert
Ikke registrert Nøyaktighet på stedsangivelse er ikke registrert. Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.
Name Description Code value
+/- 10 m
+/- 50 m
+/- 100 m
+/- 200 m
+/- 250 m
+/- 500 m
+/- 1 km
+/- 2 km
+/- 5 km
> 5 km
+/- 10 km
+/- 50 km
+/- 100 km
Eksakt
Usikkert
Ikke registrert

Vis NøyaktighetPosisjonsangivelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1