Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk +/- 10 m;+/- 10 m;10 m;;; +/- 50 m;+/- 50 m;50 m;;; +/- 100 m;+/- 100 m;100 m;;; +/- 200 m;+/- 200 m Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.;200 m;;; +/- 250 m;+/- 250 m;250 m;;; +/- 500 m;+/- 500 m;500 m;;; +/- 1 km;+/- 1 km;1000 m;;; +/- 2 km;+/- 2 km Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.;2000 m;;; +/- 5 km;+/- 5 km;5000 m;;; > 5 km;> 5 km Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.;>5000 m;;; +/- 10 km;+/- 10 km Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.;10000 m;;; +/- 50 km;+/- 50 km Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.;50000 m;;; +/- 100 km;+/- 100 km Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.;100000 m;;; Eksakt;Stedsangivelsen er eksakt;Eksakt;;; Usikkert;Usikkert;Usikkert;;; Ikke registrert;Nøyaktighet på stedsangivelse er ikke registrert. Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.;Ikke registrert;;;