Posisjonskvalitet KVALITET

datatype

Statistisk sentralbyrå Gyldig

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Målemetode 1..1
NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Synbarhet 0..1
MAX-AVVIK Integer 6 0..1
Name Type English Description
målemetode Målemetode
nøyaktighet Integer
synbarhet Synbarhet
maksimaltAvvik Integer

Vis Posisjonskvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Målemetode 1 ..1
Integer 0 ..1
Synbarhet 0 ..1
Integer 0 ..1