Kartbladkant

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

avgrensningslinje for et kart som dekker et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve

Vis Kartbladkant i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon kartbladkant Kartbladkant 1..* Kartblad