Kommentar

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Kommentarer knyttet til bygning, adresse, matrikkelenhet, veg, krets eller område. Kommentarene har en kode for kommentartype samt en tekst, saksnummer og etatskode.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
dato Dato for angitt kommentar Date 0..1
etat Angir hvilken etat som har lagt inn kommentaren. EtatsKode (kodeliste) 0..1
kommentartype Angir hvilken type kommentar som er registrert. KommentartypeKode (kodeliste) 0..1
saksnummer saksnummer CharacterString 0..1
tekst tekstlig kommentar CharacterString 0..1
oppdatertAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har etablert en ny versjon. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon CharacterString 0..1
avsluttetAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av objektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Date 0..1
EtatsKode 0..1
KommentartypeKode 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
dato Date
etat EtatsKode
kommentartype KommentartypeKode
saksnummer CharacterString
tekst CharacterString
oppdatertAv CharacterString
avsluttetAv CharacterString

Vis Kommentar i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Date 0 ..1
EtatsKode 0 ..1
KommentartypeKode 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1