Planstatus PLANSTAT

kodeliste

Statnett Ukjent

planens behandling (sml. §§ 50 til 55 )
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Planlegging igangsatt 1
Planforslag 2
Endelig vedtatt arealplan 3
Opphevet 4
Utgått/erstattet 5
Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning 6
Endelig vedtatt plan underlagt tidsbegrensning 7
Overstyrt 8
Verdi Navn Beskrivelse
Planlegging igangsatt
Planforslag
Endelig vedtatt arealplan
Opphevet
Utgått/erstattet
Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning
Endelig vedtatt plan underlagt tidsbegrensning
Overstyrt
Name Type Description Code value
Planlegging igangsatt <undefined>
Planforslag <undefined>
Endelig vedtatt arealplan <undefined>
Opphevet <undefined>
Utgått/erstattet <undefined>
Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning <undefined>
Endelig vedtatt plan underlagt tidsbegrensning <undefined>
Overstyrt <undefined>

Vis Planstatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1