SkredSannsynlighet SKREDSTATSANN

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

sannsynlig gjentaksintervall for skredhendelse i området (antall år)
Navn Beskrivelse Kodeverdi
100 Gjentaksintervall: 100 år 100
1000 Gjentaksintervall: 1000 år 1000
5000 Gjentaksintervall: 5000 år 5000
Verdi Navn Beskrivelse
100 Gjentaksintervall: 100 år
1000 Gjentaksintervall: 1000 år
5000 Gjentaksintervall: 5000 år
Name Description Code value
100
1000
5000

Vis SkredSannsynlighet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1