Posisjonskvalitet KVALITET

datatype

Geovekst Gyldig

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er definert i ISO19157:2013, men er en videreføring av tidligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI. FKB 5.0 innfører en egen variant av datatypen Posisjonskvalitet der kodeliste målemetode er byttet ut med den mer generelle kodelista Datafangstmetode.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datafangstmetode metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde. Datafangstmetode (kodeliste) 1..1
nøyaktighet standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm. I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes. For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata. Merknad: Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres. Integer 0..1
synbarhet beskrivelse av hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene). Synbarhet (kodeliste) 0..1
datafangstmetodeHøyde metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. Datafangstmetode (kodeliste) 0..1
nøyaktighetHøyde standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm. I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes. For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata. Merknad: Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTMETODE Datafangstmetode 3 1..1
NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
SYNBARHET Synbarhet 1 0..1
DATAFANGSTMETODEHØYDE Datafangstmetode 3 0..1
H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Name Type English Description
datafangstmetode Datafangstmetode
nøyaktighet Integer
synbarhet Synbarhet
datafangstmetodeHøyde Datafangstmetode
nøyaktighetHøyde Integer

Vis Posisjonskvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Datafangstmetode 1 ..1
Integer 0 ..1
Synbarhet 0 ..1
Datafangstmetode 0 ..1
Integer 0 ..1
Navn Beskrivelse
ugyldige datafangstmetoder for høyde --Datafangstmetode Digitalisert skal ikke brukes på egenskapen datafangstmetodeHøyde inv: self.datafangstmetodeHøyde <> 'dig'