Datafangstmetode MeasuringMethod DATAFANGSTMETODE

kodeliste

Geovekst Gyldig

metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.

Vis Datafangstmetode i NVDB Datakatalog