Synbarhet SYNBARHET

kodeliste

Geovekst Gyldig

synbarhet beskriver hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

Vis Synbarhet i NVDB Datakatalog