Høydereferanse HREF

kodeliste

Geovekst Utkast

Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført.

Vis Høydereferanse i NVDB Datakatalog