Supertype_Grunnkrets

objekttype

Kartverket Ukjent

realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av klassen grunnkrets
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
oppdateringsdato dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
informasjon CharacterString
oppdateringsdato DateTime

Vis Supertype_Grunnkrets i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 0 ..1
CharacterString 0 ..*
DateTime 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Grunnkrets supertype Supertype_Grunnkrets