Endringsflagg ENDRINGSFLAGG

datatype

Kartverket Gyldig

endringsinformasjon om et objekt Merknad: Inntil videre vil hele objektet merkes med endringsflagget. I det videre arbeidet (framtidige versjoner) vil denne kunne utvides, f.eks ved å angi om endringen er knyttet til geometrien, egenskapene eller relasjoner
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
typeEndring endringsstatus for objektet TypeEndring (kodeliste) 1..1
tidspunktEndring tidspunkt for endring av objektet DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ENDRET_TYPE TypeEndring 1 1..1
ENDRET_TID DateTime 1..1
Name Type English Description
typeEndring TypeEndring
tidspunktEndring DateTime

Vis Endringsflagg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeEndring 1 ..1
DateTime 1 ..1