TypeEndring ENDRET_TYPE

kodeliste

Kartverket Gyldig

endringsstatus for objektet
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Endret E
Nytt N
Slettet S
Verdi Navn Beskrivelse
Endret
Nytt
Slettet
Name Type Description Code value
Endret <undefined>
Nytt <undefined>
Slettet <undefined>

Vis TypeEndring i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1