BmNaturtypeGrense BdNatypPriBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

avgrensning av en naturtypelokalitet
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis BmNaturtypeGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon BmNaturtype 1..2 BmNaturtypeGrense 0..*