BergartKornstorrelse RockGrainSize

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

inndeling av bergarter etter kornstørrelse Merknad: (etter Visser, W.A. (red.) 1980)
classification of rock types according to grain size Note: (according to Visser, W.A. (ed.) 1980)
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Svært grovkornet Kornstørrelse større enn 30 mm Svært grovkornet
Grovkornet Kornstørrelse mellom 5 og 30 mm Grovkornet
Middels- til grovkornet Kornstørrelse mellom 1 og 30 mm Middels- til grovkornet
Middelskornet Kornstørrelse mellom 1 og 5 mm Middelskornet
Finkornet Kornstørrelse mellom 0.1 og 1 mm Finkornet
Svært finkornet Kornstørrelse mellom 0.01 og 0.1 mm Svært finkornet
Tett Kornstørrelse mellom 0.001 og 0.01 mm Tett
Kryptokrystallin Kornstørrelse finere enn 0.001 mm Kryptokrystallin
Verdi Navn Beskrivelse
Svært grovkornet Kornstørrelse større enn 30 mm
Grovkornet Kornstørrelse mellom 5 og 30 mm
Middels- til grovkornet Kornstørrelse mellom 1 og 30 mm
Middelskornet Kornstørrelse mellom 1 og 5 mm
Finkornet Kornstørrelse mellom 0.1 og 1 mm
Svært finkornet Kornstørrelse mellom 0.01 og 0.1 mm
Tett Kornstørrelse mellom 0.001 og 0.01 mm
Kryptokrystallin Kornstørrelse finere enn 0.001 mm
Name Type Description Code value
Svært grovkornet <undefined>
Grovkornet <undefined>
Middels- til grovkornet <undefined>
Middelskornet <undefined>
Finkornet <undefined>
Svært finkornet <undefined>
Tett <undefined>
Kryptokrystallin <undefined>

Vis BergartKornstorrelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1