ReindriftSesongområdeVårbeite SESOMR

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

identifiserer hvorvidt reinbeiteområdet er egnet og brukes til vårbeite --Definition-- identifies whether the reindeer pasture area is suitable and is being used for spring grazing URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reindriftsesongomr%C3%A5dev%C3%A5rbeite

Vis ReindriftSesongområdeVårbeite i NVDB Datakatalog