Skinne

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
skinneutrustning Skinneutrustning (kodeliste) 0..1
mcSkinne McSkinne (kodeliste) 0..1
RekkverkElement
produktnavnTypegodkjenning ProduktnavnTypegodkjenning (kodeliste) 0..1
etableringsår DateTime 0..1
FagmodellRekkverkElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
ProduktnavnTypegodkjenning (kodeliste) 0..1
DateTime 0..1
Skinneutrustning 0..1
McSkinne 0..1
Name Type English Description
produktnavnTypegodkjenning ProduktnavnTypegodkjenning (kodeliste)
etableringsår DateTime
skinneutrustning Skinneutrustning
mcSkinne McSkinne

Vis Skinne i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Skinneutrustning 0 ..1
McSkinne 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Skinne supertype RekkverkElement