Skinneutrustning

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir skinneutrustning for rekkverket.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ensidig, enkel ( o-ll ) Ei skinne 3725
Ensidig, dobbel ( 8=ll ) To skinner over hverandre på samme side av stolper 3461
Tosidig, enkel ( o-ll-o ) Ei skinne på hver side av stolper 3734
Tosidig, dobbel ( 8=ll=8 ) To skinner over hverandre på hver side av stolper 3462
Tosidig, dobbel/enkel ( 8=ll=o ) To skinner over hverandre på side inn mot veg, ei på motsatt side. 3464
Tosidig, enkel/dobbel ( o-ll=8 ) Ei skinne på side inn mot veg, to skinne under hverandre på motsatt side. 4076
Verdi Navn Beskrivelse
Ensidig, enkel ( o-ll ) Ei skinne
Ensidig, dobbel ( 8=ll ) To skinner over hverandre på samme side av stolper
Tosidig, enkel ( o-ll-o ) Ei skinne på hver side av stolper
Tosidig, dobbel ( 8=ll=8 ) To skinner over hverandre på hver side av stolper
Tosidig, dobbel/enkel ( 8=ll=o ) To skinner over hverandre på side inn mot veg, ei på motsatt side.
Tosidig, enkel/dobbel ( o-ll=8 ) Ei skinne på side inn mot veg, to skinne under hverandre på motsatt side.
Name Description Code value
Ensidig, enkel ( o-ll )
Ensidig, dobbel ( 8=ll )
Tosidig, enkel ( o-ll-o )
Tosidig, dobbel ( 8=ll=8 )
Tosidig, dobbel/enkel ( 8=ll=o )
Tosidig, enkel/dobbel ( o-ll=8 )

Vis Skinneutrustning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1