ProduktnavnTypegodkjenning 10881

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Refererer til produktnavn og typegodkjenning (samsvarsgodkjenning) for rekkverk godkjent av Statens vegvesen.Jfr: http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Active Block 450.0 - (N1-W5) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 17944
Active Block 450.1 - (H1-W5) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 17945
Active Block 450.1 - (N2-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 17946
BD Veg P140 - (N2-W7) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17947
BD Veg-Sigma CC2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17948
BD Veg-Sigma CC4 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17949
BD Veg-Sigma/BS CC1 - (H2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17950
BD Veg-Sigma/BS CC2 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17951
BDID - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20344
BDID - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20345
BDM veg CC2 - H1 - (H1-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17952
BDM veg CC2 - N2 - (N2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17953
BDM veg CC4 - N2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17954
Birsta 1P - (H1-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17956
Birsta 1P - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17955
Birsta 3P - (H4B-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17957
BLINDN2R0 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20346
BMIDH1C2 - (H1-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20347
Bri-Flex - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17958
Britpave CSB - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17959
CARN2BL3 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20348
CC4-BT1 - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17960
CC4-BT2 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17961
CC4-RH2-1 - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17962
CC4-RH2-2 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17963
CC4-RP4 - (N2-W7) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17964
CC4-RS-2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17965
CC4-RS-4 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17966
CESVV2 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20349
DB 65S - (H1-W6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17983
DB 100 K340 - (H4B-W7) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 17973
DB 100AS-R - K280 - (H4B-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20442
DB 100S K150 - (H1-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17974
DB 100S K150 (Double) - (H4B-W7) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17975
DB 100S K220 - (H2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17976
DB 100S K220 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20350
DB 80 - T180S - (H2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20351
DB 80 - T180S - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20352
DB 80 K150 - (H1-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17985
DB 80 K150 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17984
DB 80 K150 (Double) - (H2-W7) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17986
DB 80 K220 - (H1-W6) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 17990
DB 80 K220 - (N1-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 17991
DB 80AS-A - K120S - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20443
DB 80AS-E - K180S med 30 cm back - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20353
DB 80AS-E - K180S med 40 cm back - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20354
DB 80AS-R - K180 - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20444
DB 80E - K150S - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20355
DB 100 K250 - (H2-W7) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 17969
DB 100 K280 - (H4B-W6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 17970
DB 100 K340 - (H1-W5) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 17971
DB 100 K340 - (H2-W6) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 17972
Duo-Rail KAB - (H1-W5) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 17997
Duo-Rail KAB - (H2-W7) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 17996
Duo-Rail KAB - (N2-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 17995
Duo-Rail KAV - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20356
Ellips Z E2 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20357
Ellips Z E3 - (H1-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20359
Ellips Z E3 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20358
Ellips ZE1 2 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18136
Ellips ZE2 2 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18137
Ellips ZE2 3 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18138
Ellips ZE2 4 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18139
Ellips ZE2 5 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18140
Ellips ZE2 6 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18141
FlexBeam DS - (N2-W2) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18005
FlexBeam DS - (N2-W3) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18003
FlexBeam DS - (N2-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18004
FlexBeam PLUS - (H1-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18007
FlexBeam PLUS - (H2-W5) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18006
FlexBeam SS - (N2-W5-1) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18008
FlexBeam SS - (N2-W5-2) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18009
FlexSafe - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18010
FlexSafe 1400 - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20360
FMK EU2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18001
FMK EU4 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18002
FMK-B1 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18011
FMK-B1 bru 1,2m - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20361
FMK-B1 bru 1,4m - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20362
FMK-C1 - (H1-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20363
FMK-C1 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20364
FMK-VE3 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18012
GPLINK 1.5 - (N2-W5-1) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18014
GPLINK 1.5 - (N2-W5-2) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18013
Linebloc LB90 - (N2-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18015
LT 100 D - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18016
LT 100 E - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18017
LT 101 bru - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18018
LT 102 veg - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18019
LT 103 veg - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18020
LT 104 veg-bru - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18021
LT 104 veg-bru - (H4B-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18022
Monoline - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18028
Monoline - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20368
NB100/300 - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20369
Nordic M N2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20370
Nordic R H2 High - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20371
Nordic R N2 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20372
Nordic W H2 High - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20373
Nordic W N2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20374
Nordic W N2 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20375
Oppland SVV1 - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18032
Oppland SVV2 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18033
Passco H2 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20376
Passco H4b - (H4B-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20377
Passco L1 - (H1-W3) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18034
Passco L1 - (H1-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18036
Passco L1 - (N2-W2) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18037
Passco L1 - (N2-W3) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18035
Peis 100 - (H2-W3) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18038
RB100 - (H2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18050
RB100 - (H4B-W6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18051
RB100A - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20379
RB100SF - (H4B-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20380
RB100SFS - (H4B-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20381
RB80 - (H1-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18056
RB80 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18055
RB80A - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20390
RB80AS - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20391
RB80H - (H2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20392
RB80L - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20393
RB84XEAL - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20395
RB85BF (dobbel rad) - (H2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20399
RSS 2m/cc - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18057
RSS 4m/cc - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18058
RSS Bru 1 - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20400
RSS Bru 2 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20401
RSS BSB 1m/cc - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18059
RSS BSB 2m/cc - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18060
RSS PP - (N2-W7) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18061
Safeline Parapet - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18062
Safeline Parapet 1,4 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18063
Safeline veg (dobbeltsidig) - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18064
Safeline veg (ensidig) - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18065
SafeLine-M - (H1-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20404
SafeLine-M - (N2-W4-3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20403
SafeLine-M - (N2-W4-6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20402
SafeLine-R H2 - (H2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20405
SafeLine-R N2 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20407
SafeLine-R N2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20406
Safetybaer H2 D90 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18066
Safetybaer H2 E80 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18067
Safetybaer H2 E90 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18068
Secura 700/4000 lås 250 - (N1-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18074
Secura 900/4000 lås 250 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18076
Secura 900/4000 lås 330 - (H1-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18077
Sicuro-Arc - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18078
Sicuro-Classic - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18080
Sicuro-Classic - (N2-W6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18079
Smart Rail 1.33 Plus - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20412
SP-05 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20413
SP-07 - (H1-W6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20414
SP-11 - (H1-W5) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18081
SP-15 - (N2-W6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18082
SP-15W - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18083
SP-15W - (N2-W5) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18084
SP-17 - (H1-W6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18085
SPR4 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20415
StalPro Rail d - (N2-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18087
StalPro Rail dn - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18086
StalPro Rail hd - (H1-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18088
StalPro Rail hd - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18089
StalPro Rail sl - (N2 W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20072
StalPro Rail su - (H1-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18093
StalPro Rail su - (N2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18092
StalPro Rail sx - (H1-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18091
StalPro Rail sx - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18090
STP-11M - (H1-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20416
Super-Rail - (H4B-W7) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18094
Super-Rail Plus - (H4B-W7) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18095
Svelvik Ellipsen - (N1-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18096
SVS-Betong - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18097
SVS-T - (N1-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18100
SVS-T - (N1-W6) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18099
SVS-T - (N2-W7) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18098
SVS-T/P - (N2-W6) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18101
T18 - 4M - (N2-W7) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18102
T18 - 4MS2 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18103
T22 - (N2-W6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18104
T40 - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18106
T40 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18105
TLC18 - (N1-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20417
TRS BoxBeam - (N2-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18108
TRS BoxBeam - (N2-W5-1) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18107
TRS BoxBeam - (N2-W5-2) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. 18109
Vik 2mm - (N2-W4-2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20418
Vik 2mm - (N2-W4-4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18117
Vik CC2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18118
Vik CC4 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18119
Vik eo (Megarail eo) - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk/vik-eo-megarail-eo/ 21381
VIK H1 - (H1-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20419
VIK H1 midtrekkverk - (H1-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20420
Vik P - (N2-W7) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18120
Vik SVV1 - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18121
Vik SVV2 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18122
Vik Veg CC1 - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18123
Vik Veg CC2 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk/vik-n2-2m/ 18124
Vik W3 cc2 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18125
Vik W3 cc4 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18126
VIK-EP - (H1-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20421
VIK-EP - (N2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20422
VIK-EP - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20423
Vik-midtdeler - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18127
Vik-P - (N1-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18128
VS-H2-D90 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20424
VS-H2-E80 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20425
VS-H2-E90 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20426
Z B5-3 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20427
Z B5-4 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20428
Z B5-5 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20429
Z B5-6 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20430
Z R1 - (N2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18130
Z R1 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18129
Z R1 4D - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18131
Z R2 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18133
Z R2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18132
ZB4-1 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18134
ZB4-12+ - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20431
ZB4-13 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20432
ZB4-14+ - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20433
ZB4-15 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20434
ZB4-16 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20435
ZB4-17 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20436
ZB4-2 - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18135
ZB4-4 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20437
ZB4-4+ - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20438
ZB4-5 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20439
ZB4-6 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20440
ZB4-7 - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 20441
ZK1 - (N2-W6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18143
ZK1 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18142
ZW1 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18150
ZW1 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18151
ZW1 EM - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18153
ZW1 EM - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18152
ZW2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18154
Ørsta-Bru - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18155
Ørsta-Veg CC3 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk 18156
Verdi Navn Beskrivelse
Active Block 450.0 - (N1-W5) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
Active Block 450.1 - (H1-W5) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
Active Block 450.1 - (N2-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
BD Veg P140 - (N2-W7) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
BD Veg-Sigma CC2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
BD Veg-Sigma CC4 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
BD Veg-Sigma/BS CC1 - (H2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
BD Veg-Sigma/BS CC2 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
BDID - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
BDID - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
BDM veg CC2 - H1 - (H1-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
BDM veg CC2 - N2 - (N2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
BDM veg CC4 - N2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Birsta 1P - (H1-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Birsta 1P - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Birsta 3P - (H4B-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
BLINDN2R0 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
BMIDH1C2 - (H1-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Bri-Flex - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Britpave CSB - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
CARN2BL3 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
CC4-BT1 - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
CC4-BT2 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
CC4-RH2-1 - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
CC4-RH2-2 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
CC4-RP4 - (N2-W7) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
CC4-RS-2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
CC4-RS-4 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
CESVV2 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
DB 65S - (H1-W6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
DB 100 K340 - (H4B-W7) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
DB 100AS-R - K280 - (H4B-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
DB 100S K150 - (H1-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
DB 100S K150 (Double) - (H4B-W7) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
DB 100S K220 - (H2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
DB 100S K220 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
DB 80 - T180S - (H2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
DB 80 - T180S - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
DB 80 K150 - (H1-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
DB 80 K150 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
DB 80 K150 (Double) - (H2-W7) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
DB 80 K220 - (H1-W6) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
DB 80 K220 - (N1-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
DB 80AS-A - K120S - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
DB 80AS-E - K180S med 30 cm back - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
DB 80AS-E - K180S med 40 cm back - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
DB 80AS-R - K180 - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
DB 80E - K150S - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
DB 100 K250 - (H2-W7) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
DB 100 K280 - (H4B-W6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
DB 100 K340 - (H1-W5) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
DB 100 K340 - (H2-W6) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
Duo-Rail KAB - (H1-W5) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
Duo-Rail KAB - (H2-W7) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
Duo-Rail KAB - (N2-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
Duo-Rail KAV - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Ellips Z E2 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Ellips Z E3 - (H1-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Ellips Z E3 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Ellips ZE1 2 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Ellips ZE2 2 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Ellips ZE2 3 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Ellips ZE2 4 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Ellips ZE2 5 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Ellips ZE2 6 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
FlexBeam DS - (N2-W2) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
FlexBeam DS - (N2-W3) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
FlexBeam DS - (N2-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
FlexBeam PLUS - (H1-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
FlexBeam PLUS - (H2-W5) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
FlexBeam SS - (N2-W5-1) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
FlexBeam SS - (N2-W5-2) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
FlexSafe - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
FlexSafe 1400 - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
FMK EU2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
FMK EU4 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
FMK-B1 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
FMK-B1 bru 1,2m - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
FMK-B1 bru 1,4m - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
FMK-C1 - (H1-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
FMK-C1 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
FMK-VE3 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
GPLINK 1.5 - (N2-W5-1) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
GPLINK 1.5 - (N2-W5-2) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
Linebloc LB90 - (N2-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
LT 100 D - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
LT 100 E - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
LT 101 bru - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
LT 102 veg - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
LT 103 veg - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
LT 104 veg-bru - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
LT 104 veg-bru - (H4B-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Monoline - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Monoline - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
NB100/300 - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Nordic M N2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Nordic R H2 High - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Nordic R N2 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Nordic W H2 High - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Nordic W N2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Nordic W N2 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Oppland SVV1 - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Oppland SVV2 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Passco H2 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Passco H4b - (H4B-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Passco L1 - (H1-W3) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
Passco L1 - (H1-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
Passco L1 - (N2-W2) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
Passco L1 - (N2-W3) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
Peis 100 - (H2-W3) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
RB100 - (H2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RB100 - (H4B-W6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RB100A - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RB100SF - (H4B-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RB100SFS - (H4B-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RB80 - (H1-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RB80 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RB80A - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RB80AS - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RB80H - (H2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RB80L - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RB84XEAL - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RB85BF (dobbel rad) - (H2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RSS 2m/cc - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RSS 4m/cc - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RSS Bru 1 - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RSS Bru 2 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RSS BSB 1m/cc - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RSS BSB 2m/cc - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
RSS PP - (N2-W7) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Safeline Parapet - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Safeline Parapet 1,4 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Safeline veg (dobbeltsidig) - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Safeline veg (ensidig) - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
SafeLine-M - (H1-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
SafeLine-M - (N2-W4-3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
SafeLine-M - (N2-W4-6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
SafeLine-R H2 - (H2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
SafeLine-R N2 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
SafeLine-R N2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Safetybaer H2 D90 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Safetybaer H2 E80 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Safetybaer H2 E90 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Secura 700/4000 lås 250 - (N1-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Secura 900/4000 lås 250 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Secura 900/4000 lås 330 - (H1-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Sicuro-Arc - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Sicuro-Classic - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Sicuro-Classic - (N2-W6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Smart Rail 1.33 Plus - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
SP-05 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
SP-07 - (H1-W6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
SP-11 - (H1-W5) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
SP-15 - (N2-W6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
SP-15W - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
SP-15W - (N2-W5) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
SP-17 - (H1-W6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
SPR4 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
StalPro Rail d - (N2-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
StalPro Rail dn - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
StalPro Rail hd - (H1-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
StalPro Rail hd - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
StalPro Rail sl - (N2 W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
StalPro Rail su - (H1-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
StalPro Rail su - (N2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
StalPro Rail sx - (H1-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
StalPro Rail sx - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
STP-11M - (H1-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Super-Rail - (H4B-W7) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
Super-Rail Plus - (H4B-W7) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
Svelvik Ellipsen - (N1-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
SVS-Betong - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
SVS-T - (N1-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
SVS-T - (N1-W6) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
SVS-T - (N2-W7) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
SVS-T/P - (N2-W6) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
T18 - 4M - (N2-W7) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
T18 - 4MS2 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
T22 - (N2-W6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
T40 - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
T40 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
TLC18 - (N1-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
TRS BoxBeam - (N2-W4) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
TRS BoxBeam - (N2-W5-1) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
TRS BoxBeam - (N2-W5-2) U Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.
Vik 2mm - (N2-W4-2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Vik 2mm - (N2-W4-4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Vik CC2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Vik CC4 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Vik eo (Megarail eo) - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk/vik-eo-megarail-eo/
VIK H1 - (H1-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
VIK H1 midtrekkverk - (H1-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Vik P - (N2-W7) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Vik SVV1 - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Vik SVV2 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Vik Veg CC1 - (H2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Vik Veg CC2 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk/vik-n2-2m/
Vik W3 cc2 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Vik W3 cc4 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
VIK-EP - (H1-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
VIK-EP - (N2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
VIK-EP - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Vik-midtdeler - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Vik-P - (N1-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
VS-H2-D90 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
VS-H2-E80 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
VS-H2-E90 - (H2-W1) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Z B5-3 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Z B5-4 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Z B5-5 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Z B5-6 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Z R1 - (N2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Z R1 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Z R1 4D - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Z R2 - (N2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Z R2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZB4-1 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZB4-12+ - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZB4-13 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZB4-14+ - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZB4-15 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZB4-16 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZB4-17 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZB4-2 - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZB4-4 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZB4-4+ - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZB4-5 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZB4-6 - (H2-W3) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZB4-7 - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZK1 - (N2-W6) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZK1 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZW1 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZW1 - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZW1 EM - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZW1 EM - (N2-W5) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
ZW2 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Ørsta-Bru - (H2-W2) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Ørsta-Veg CC3 - (N2-W4) https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk
Name Description Code value
Active Block 450.0 - (N1-W5) U
Active Block 450.1 - (H1-W5) U
Active Block 450.1 - (N2-W4) U
BD Veg P140 - (N2-W7)
BD Veg-Sigma CC2 - (N2-W4)
BD Veg-Sigma CC4 - (N2-W5)
BD Veg-Sigma/BS CC1 - (H2-W5)
BD Veg-Sigma/BS CC2 - (N2-W3)
BDID - (N2-W4)
BDID - (N2-W5)
BDM veg CC2 - H1 - (H1-W3)
BDM veg CC2 - N2 - (N2-W2)
BDM veg CC4 - N2 - (N2-W4)
Birsta 1P - (H1-W5)
Birsta 1P - (N2-W4)
Birsta 3P - (H4B-W3)
BLINDN2R0 - (N2-W5)
BMIDH1C2 - (H1-W3)
Bri-Flex - (H2-W4)
Britpave CSB - (H2-W1)
CARN2BL3 - (N2-W3)
CC4-BT1 - (H2-W4)
CC4-BT2 - (H2-W1)
CC4-RH2-1 - (H2-W4)
CC4-RH2-2 - (N2-W3)
CC4-RP4 - (N2-W7)
CC4-RS-2 - (N2-W4)
CC4-RS-4 - (N2-W5)
CESVV2 - (H2-W1)
DB 65S - (H1-W6)
DB 100 K340 - (H4B-W7) U
DB 100AS-R - K280 - (H4B-W5)
DB 100S K150 - (H1-W5)
DB 100S K150 (Double) - (H4B-W7)
DB 100S K220 - (H2-W5)
DB 100S K220 - (N2-W3)
DB 80 - T180S - (H2-W5)
DB 80 - T180S - (N2-W4)
DB 80 K150 - (H1-W4)
DB 80 K150 - (N2-W3)
DB 80 K150 (Double) - (H2-W7)
DB 80 K220 - (H1-W6) U
DB 80 K220 - (N1-W4) U
DB 80AS-A - K120S - (H2-W1)
DB 80AS-E - K180S med 30 cm back - (H2-W2)
DB 80AS-E - K180S med 40 cm back - (H2-W1)
DB 80AS-R - K180 - (H2-W4)
DB 80E - K150S - (H2-W1)
DB 100 K250 - (H2-W7) U
DB 100 K280 - (H4B-W6)
DB 100 K340 - (H1-W5) U
DB 100 K340 - (H2-W6) U
Duo-Rail KAB - (H1-W5) U
Duo-Rail KAB - (H2-W7) U
Duo-Rail KAB - (N2-W4) U
Duo-Rail KAV - (H2-W3)
Ellips Z E2 - (N2-W5)
Ellips Z E3 - (H1-W5)
Ellips Z E3 - (N2-W3)
Ellips ZE1 2 - (N2-W5)
Ellips ZE2 2 - (N2-W3)
Ellips ZE2 3 - (N2-W3)
Ellips ZE2 4 - (N2-W4)
Ellips ZE2 5 - (N2-W5)
Ellips ZE2 6 - (N2-W5)
FlexBeam DS - (N2-W2) U
FlexBeam DS - (N2-W3) U
FlexBeam DS - (N2-W4) U
FlexBeam PLUS - (H1-W4) U
FlexBeam PLUS - (H2-W5) U
FlexBeam SS - (N2-W5-1) U
FlexBeam SS - (N2-W5-2) U
FlexSafe - (H2-W2)
FlexSafe 1400 - (H2-W2)
FMK EU2 - (N2-W4)
FMK EU4 - (N2-W5)
FMK-B1 - (H2-W3)
FMK-B1 bru 1,2m - (H2-W3)
FMK-B1 bru 1,4m - (H2-W3)
FMK-C1 - (H1-W4)
FMK-C1 - (N2-W4)
FMK-VE3 - (N2-W3)
GPLINK 1.5 - (N2-W5-1) U
GPLINK 1.5 - (N2-W5-2) U
Linebloc LB90 - (N2-W4) U
LT 100 D - (H2-W1)
LT 100 E - (H2-W1)
LT 101 bru - (H2-W2)
LT 102 veg - (H2-W1)
LT 103 veg - (H2-W2)
LT 104 veg-bru - (H2-W2)
LT 104 veg-bru - (H4B-W2)
Monoline - (N2-W4)
Monoline - (N2-W5)
NB100/300 - (H2-W4)
Nordic M N2 - (N2-W4)
Nordic R H2 High - (H2-W2)
Nordic R N2 - (N2-W3)
Nordic W H2 High - (H2-W2)
Nordic W N2 - (N2-W4)
Nordic W N2 - (N2-W5)
Oppland SVV1 - (H2-W4)
Oppland SVV2 - (H2-W1)
Passco H2 - (H2-W3)
Passco H4b - (H4B-W1)
Passco L1 - (H1-W3) U
Passco L1 - (H1-W4) U
Passco L1 - (N2-W2) U
Passco L1 - (N2-W3) U
Peis 100 - (H2-W3) U
RB100 - (H2-W5)
RB100 - (H4B-W6)
RB100A - (H2-W1)
RB100SF - (H4B-W4)
RB100SFS - (H4B-W5)
RB80 - (H1-W4)
RB80 - (N2-W3)
RB80A - (H2-W1)
RB80AS - (H2-W3)
RB80H - (H2-W5)
RB80L - (N2-W4)
RB84XEAL - (H2-W1)
RB85BF (dobbel rad) - (H2-W5)
RSS 2m/cc - (N2-W4)
RSS 4m/cc - (N2-W5)
RSS Bru 1 - (H2-W4)
RSS Bru 2 - (H2-W1)
RSS BSB 1m/cc - (H2-W4)
RSS BSB 2m/cc - (N2-W3)
RSS PP - (N2-W7)
Safeline Parapet - (H2-W2)
Safeline Parapet 1,4 - (H2-W3)
Safeline veg (dobbeltsidig) - (N2-W5)
Safeline veg (ensidig) - (N2-W5)
SafeLine-M - (H1-W3)
SafeLine-M - (N2-W4-3)
SafeLine-M - (N2-W4-6)
SafeLine-R H2 - (H2-W5)
SafeLine-R N2 - (N2-W3)
SafeLine-R N2 - (N2-W4)
Safetybaer H2 D90 - (H2-W1)
Safetybaer H2 E80 - (H2-W1)
Safetybaer H2 E90 - (H2-W1)
Secura 700/4000 lås 250 - (N1-W4)
Secura 900/4000 lås 250 - (N2-W4)
Secura 900/4000 lås 330 - (H1-W4)
Sicuro-Arc - (H2-W2)
Sicuro-Classic - (N2-W4)
Sicuro-Classic - (N2-W6)
Smart Rail 1.33 Plus - (H2-W4)
SP-05 - (N2-W5)
SP-07 - (H1-W6)
SP-11 - (H1-W5) U
SP-15 - (N2-W6)
SP-15W - (N2-W4)
SP-15W - (N2-W5) U
SP-17 - (H1-W6)
SPR4 - (N2-W4)
StalPro Rail d - (N2-W4) U
StalPro Rail dn - (H2-W4)
StalPro Rail hd - (H1-W3)
StalPro Rail hd - (H2-W4)
StalPro Rail sl - (N2 W4)
StalPro Rail su - (H1-W3)
StalPro Rail su - (N2-W2)
StalPro Rail sx - (H1-W4)
StalPro Rail sx - (N2-W3)
STP-11M - (H1-W1)
Super-Rail - (H4B-W7) U
Super-Rail Plus - (H4B-W7) U
Svelvik Ellipsen - (N1-W1)
SVS-Betong - (H2-W1)
SVS-T - (N1-W4) U
SVS-T - (N1-W6) U
SVS-T - (N2-W7) U
SVS-T/P - (N2-W6) U
T18 - 4M - (N2-W7)
T18 - 4MS2 - (N2-W5)
T22 - (N2-W6)
T40 - (H2-W4)
T40 - (N2-W3)
TLC18 - (N1-W5)
TRS BoxBeam - (N2-W4) U
TRS BoxBeam - (N2-W5-1) U
TRS BoxBeam - (N2-W5-2) U
Vik 2mm - (N2-W4-2)
Vik 2mm - (N2-W4-4)
Vik CC2 - (N2-W4)
Vik CC4 - (N2-W5)
Vik eo (Megarail eo) - (H2-W4)
VIK H1 - (H1-W4)
VIK H1 midtrekkverk - (H1-W4)
Vik P - (N2-W7)
Vik SVV1 - (H2-W4)
Vik SVV2 - (H2-W1)
Vik Veg CC1 - (H2-W4)
Vik Veg CC2 - (N2-W3)
Vik W3 cc2 - (N2-W3)
Vik W3 cc4 - (N2-W3)
VIK-EP - (H1-W3)
VIK-EP - (N2-W2)
VIK-EP - (N2-W4)
Vik-midtdeler - (N2-W5)
Vik-P - (N1-W4)
VS-H2-D90 - (H2-W1)
VS-H2-E80 - (H2-W1)
VS-H2-E90 - (H2-W1)
Z B5-3 - (H2-W3)
Z B5-4 - (H2-W3)
Z B5-5 - (H2-W3)
Z B5-6 - (H2-W3)
Z R1 - (N2-W2)
Z R1 - (N2-W5)
Z R1 4D - (N2-W5)
Z R2 - (N2-W3)
Z R2 - (N2-W4)
ZB4-1 - (H2-W3)
ZB4-12+ - (H2-W2)
ZB4-13 - (H2-W3)
ZB4-14+ - (H2-W2)
ZB4-15 - (H2-W3)
ZB4-16 - (H2-W3)
ZB4-17 - (H2-W3)
ZB4-2 - (H2-W2)
ZB4-4 - (H2-W3)
ZB4-4+ - (H2-W3)
ZB4-5 - (H2-W3)
ZB4-6 - (H2-W3)
ZB4-7 - (H2-W2)
ZK1 - (N2-W6)
ZK1 - (N2-W5)
ZW1 - (N2-W4)
ZW1 - (N2-W5)
ZW1 EM - (N2-W4)
ZW1 EM - (N2-W5)
ZW2 - (N2-W4)
Ørsta-Bru - (H2-W2)
Ørsta-Veg CC3 - (N2-W4)

Vis ProduktnavnTypegodkjenning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1