KaiområdeGrense

objekttype

Geovekst Utkast

Avgrensning av kaiområde.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve boundary Line segment that delimits an area.

Vis KaiområdeGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1