Kommunenummer

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Vis Kommunenummer i NVDB Datakatalog