Ledelinje LEDELINJE

kodeliste

Kartverket Erstattet

Markert linje (for eksempel annen farge, materiale og/eller overflate) på vei eller langs vegg som angi retning eller varsel om fare.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
ingen Ledelinje mangler helt. ingen
taktil Markert linje på vei eller langs vegg med markant forskjellig materiale og/eller overflate som angi retning eller varsel om fare. taktil
visuell Markert linje på vei eller langs vegg med markant forskjellig farge fra omgivelsen som angi retning eller varsel om fare. Ledelinjer for turveier antas å være ivaretatt ved god kontrast mellom turvei og sideterreng. visuell
taktilOgVisuell Kombinasjon av taktil og visuell taktilOgVisuell
ukjent ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
ingen ingen Ledelinje mangler helt.
taktil taktil Markert linje på vei eller langs vegg med markant forskjellig materiale og/eller overflate som angi retning eller varsel om fare.
visuell visuell Markert linje på vei eller langs vegg med markant forskjellig farge fra omgivelsen som angi retning eller varsel om fare. Ledelinjer for turveier antas å være ivaretatt ved god kontrast mellom turvei og sideterreng.
taktilOgVisuell taktilOgVisuell Kombinasjon av taktil og visuell
ukjent ukjent
Name Type Description Code value
ingen <undefined>
taktil <undefined>
visuell <undefined>
taktilOgVisuell <undefined>
ukjent

Vis Ledelinje i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1