Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk ingen;Ledelinje mangler helt.;ingen;;; taktil;Markert linje på vei eller langs vegg med markant forskjellig materiale og/eller overflate som angi retning eller varsel om fare.;taktil;;; visuell;Markert linje på vei eller langs vegg med markant forskjellig farge fra omgivelsen som angi retning eller varsel om fare. Ledelinjer for turveier antas å være ivaretatt ved god kontrast mellom turvei og sideterreng.;visuell;;; taktilOgVisuell;Kombinasjon av taktil og visuell;taktilOgVisuell;;; ukjent;;ukjent;;;