Plassering PLASSERING

kodeliste

Kartverket Utkast

Angir om objektet er plassert utenfor eller innenfor gangsonen.

Vis Plassering i NVDB Datakatalog