Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Dårlig;Ledelinje følger ikke et logisk mønster, og/eller ha stor mangel i overflaten (turvei) resp. fargekontrast er utslitt eller helt utydelig (inngang).;Dårlig;;; God;Godt utført gjennomgående ledelinje f.eks. tydelig overgang mellom fast sti og vegetasjon, trestammer, kantstein, som følger et logisk mønster (turvei) resp. godt sterk fargekontrast, f.eks. rød/hvit, svart/gul, blå/oransje osv. (inngang).;God;;; Ikke vurdert;Ikke vurdert;Ikke vurdert;;; Mindre god;Ledelinje følger et logisk mønster, men har noen mangler (delvis utslitt farge, mangel i overflaten, ikke helt tydelig overgang mellom fast sti og vegetasjon noen steder) (turvei) resp. litt utslitt eller litt utydelig fargekontrast (inngang).;Mindre god;;;