SpesialFotrutetype SPESIALFOTRUTETYPE

kodeliste

Kartverket Utkast

Typer er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse.

Vis SpesialFotrutetype i NVDB Datakatalog