Avtaletype AVTALETYPE

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

avtaletype for avtaleområder.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
PrimærtLeieområde Vanlig leieområde A1
SekundærtLeieområde leieområde med begrenset bruk A2
Verdi Navn Beskrivelse
PrimærtLeieområde Vanlig leieområde
SekundærtLeieområde leieområde med begrenset bruk
Name Description Code value
PrimærtLeieområde
SekundærtLeieområde

Vis Avtaletype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1