DateringMetode DatingMethod

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

metode som er brukt til å bestemme alderen på bergarter, sedimenter, minaraler og organisk materiale
method used to determine the age of rocks, sediments, minerals and organic material
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Uspesifisert 1
Ar40/Ar39 Argon/argon-metoden 10
K/Ar Kalium/argon-metoden 11
Os/Re Osmium/renium-metoden 12
Pb/Pb Bly/bly-metoden 13
Rb/Sr Rubidium/strontium-metoden 14
Sm/Nd Samarium/neodynum-metoden 15
U/Pb Uran/bly-metoden 16
U/Th Uran/thorium-metoden 17
14C 14C-datering (radiocarbon-datering) 18
Cs137 Cesium137-metoden 19
Pb210 Bly210-metoden 20
Fission trac Datering ved at radioaktive mineraler nedbrytes og lager fisjonsspor i omliggende mineral/stoff 30
Fossil Ledefossil 40
Biostratigrafi Datering ved hjelp av fossiler 41
Paleomag Paleomagnetisme 50
Termoluminescens Datering basert på måling av feil i krystallenes gitterstruktur 60
OSL Optical stimulated luminisence 70
Tephrakronologi 80
Verdi Navn Beskrivelse
Uspesifisert
Ar40/Ar39 Argon/argon-metoden
K/Ar Kalium/argon-metoden
Os/Re Osmium/renium-metoden
Pb/Pb Bly/bly-metoden
Rb/Sr Rubidium/strontium-metoden
Sm/Nd Samarium/neodynum-metoden
U/Pb Uran/bly-metoden
U/Th Uran/thorium-metoden
14C 14C-datering (radiocarbon-datering)
Cs137 Cesium137-metoden
Pb210 Bly210-metoden
Fission trac Datering ved at radioaktive mineraler nedbrytes og lager fisjonsspor i omliggende mineral/stoff
Fossil Ledefossil
Biostratigrafi Datering ved hjelp av fossiler
Paleomag Paleomagnetisme
Termoluminescens Datering basert på måling av feil i krystallenes gitterstruktur
OSL Optical stimulated luminisence
Tephrakronologi
Name Type Description Code value
Unspecified <undefined> Unspecified
Ar40/Ar39 <undefined> The argon/argon method Ar40/Ar39
K/Ar <undefined> The potassium/argon method K/Ar
Os/Re <undefined> The osmium/renium method Os/Re
Pb/Pb <undefined>
Rb/Sr <undefined> The rubidium/strontium method Rb/Sr
Sm/Nd <undefined> The samarium/neodynum method Sm/Nd
U/Pb <undefined> The uranium/lead method U/Pb
U/Th <undefined> The uranium/thorium method U/Th
14C <undefined> 14C dating (radiocarbon dating) 14C
Cs137 <undefined> The cesium-137 method Cs137
Pb210 <undefined> The lead-210 method Pb210
Fission track <undefined> Dating by the fact that radioactive minerals decay and produce fission tracks in surrounding minerals/material Fission track
Fossil <undefined> Lead fossil Fossil
Biostratigraphy <undefined> Dating by means of fossils Biostratigraphy
Paleomag <undefined> Paleomagnetism Paleomag
Thermoluminescence <undefined> Dating based upon measurement of flaws in the lattice structure of the crystals Thermoluminescence
OSL <undefined> Optically stimulated luminiscence OSL
Tephrochronology <undefined> Tephrochronology

Vis DateringMetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1