Ankringsområde

objekttype

Kystverket Utkast

Ankringsområder viser områder som er avsatt av Kystverket til ankring av skip. Arealene omfatter selve området som beslaglegges av skip til ankers, og anker/fortøyninger for skip i opplag. Arealene omfatter ikke nødvendig sikkerhetsavstand til ulike tiltak som for eksempel sjøledninger eller havbruks-anlegg. Områdene er grunnlag for Kystverkets ivaretakelse av viktige ankringsområder, og vil blant annet knyttes opp til Kystverkets plan- og forvaltningsarbeid etter havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område Stedlig representasjon av riggområdet. Flate 1..1
navn Navn på riggområde. CharacterString 1..1
sifoid Identifikator for hvert enkeltobjekt Integer 1..1
ankringID Intern identifikator ankringsområde. CharacterString 1..1
ankringstype Ankringstype. Ankringstype (kodeliste) 1..1
ankringsklasse Ankringsklasse. Ankringsklasse (kodeliste) 1..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 1..1
NAVN CharacterString 60 1..1
UUID Integer 36 1..1
ANKRING_ID CharacterString 5 1..1
Ankringstype 1..1
ANKRINGSKLASSE Ankringsklasse 1 1..1
Kommunenummer 1..1
Name Type English Description
område Flate
navn CharacterString
sifoid Integer
ankringID CharacterString
ankringstype Ankringstype
ankringsklasse Ankringsklasse
kommune Kommunenummer

Vis Ankringsområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Ankringstype 1 ..1
Ankringsklasse 1 ..1
Kommunenummer 1 ..1