Ankringstype CategoryOfAnchorage ANKRTYP

kodeliste

Kystverket Utkast

kategori ankring Merknad: tilsvarer CATACH i S-57
the category of the anchorage. Note: S-57 CATACH
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ankring tillatt/anbefalt/påbudt 1
Ankring i dypt vann 2
Ankringsområde for tankskip 3
Ankring for skip med eksplosiver 4
Karantene plass 5
Ankringsområde for sjøfly 6
Ankringsplass for småbåter 7
Fortøyningsplass for småbåter 8
Korttidsankringsplass <24 timer> 9
Verdi Navn Beskrivelse
1 Ankring tillatt/anbefalt/påbudt
2 Ankring i dypt vann
3 Ankringsområde for tankskip
4 Ankring for skip med eksplosiver
5 Karantene plass
6 Ankringsområde for sjøfly
7 Ankringsplass for småbåter
8 Fortøyningsplass for småbåter
9 Korttidsankringsplass <24 timer>
Name Type Description Code value
Anchorage allowed/recommended/required <undefined> Anchorage allowed/recommended/required
Deep water anchorage <undefined> Deep water anchorage
Tanker anchorage <undefined> Tanker anchorage
Explosives anchorage <undefined> Explosives anchorage
Quarantine anchorage <undefined> Quarantine anchorage
Sea plane anchorage <undefined> Sea plane anchorage
Small craft mooring area <undefined> Small craft mooring area
Small craft anchorage <undefined> Small craft anchorage
Short-term anchorage <undefined> Short-term anchorage

Vis Ankringstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1