Generellrestriksjon GENRESTR

kodeliste

Kartverket Gyldig

rikspolitiske bestemmelser/retningslinjer og byggeforbud (pbl. 1985 §§ 17-1 og 17-2)
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Rikspolitisk retningslinje Rikspolitisk retningslinje, pbl. 1985 § 17-1 første ledd (generell kode) 110
Område med særskilt RPR Område der særskilt RPR gjelder (uspesifisert). (pbl. 1985 § 17-1 første ledd) 111
RPR for barn og unges rettigheter RPR for å ivareta barn og unges rettigheter (pbl. 1985 § 17-1 første ledd) 112
RPR for Oslofjorden RPR for Oslofjorden (pbl. 1985 § 17-1 første ledd) 113
RPR for samordnet areal/transportplan RPR for samordnet areal og transportplanlegging (pbl. 1985 § 17-1 første ledd) 114
RPR hovedflyplass Gardermoen RPR i forbindelse med hovedflyplass Gardermoen (pbl. 1985 § 17-1 første ledd) 115
RPR for vernede vassdrag RPR for vernede vassdrag (pbl. 1985 § 17-1 første ledd) 116
Byggeforbud særskilt bygge/anleggstiltak Byggeforbud for særskilt bygge- og anleggstiltak (pbl. 1985 § 17-1 første ledd) 130
Byggeforbud i 100 metersbeltet Byggeforbud i 100 metersbeltet (pbl. 1985 § 17-2 første ledd) 140
Verdi Navn Beskrivelse
110 Rikspolitisk retningslinje Rikspolitisk retningslinje, pbl. 1985 § 17-1 første ledd (generell kode)
111 Område med særskilt RPR Område der særskilt RPR gjelder (uspesifisert). (pbl. 1985 § 17-1 første ledd)
112 RPR for barn og unges rettigheter RPR for å ivareta barn og unges rettigheter (pbl. 1985 § 17-1 første ledd)
113 RPR for Oslofjorden RPR for Oslofjorden (pbl. 1985 § 17-1 første ledd)
114 RPR for samordnet areal/transportplan RPR for samordnet areal og transportplanlegging (pbl. 1985 § 17-1 første ledd)
115 RPR hovedflyplass Gardermoen RPR i forbindelse med hovedflyplass Gardermoen (pbl. 1985 § 17-1 første ledd)
116 RPR for vernede vassdrag RPR for vernede vassdrag (pbl. 1985 § 17-1 første ledd)
130 Byggeforbud særskilt bygge/anleggstiltak Byggeforbud for særskilt bygge- og anleggstiltak (pbl. 1985 § 17-1 første ledd)
140 Byggeforbud i 100 metersbeltet Byggeforbud i 100 metersbeltet (pbl. 1985 § 17-2 første ledd)
Name Type Description Code value
Rikspolitisk retningslinje <undefined>
Område med særskilt RPR <undefined>
RPR for barn og unges rettigheter <undefined>
RPR for Oslofjorden <undefined>
RPR for samordnet areal/transportplan <undefined>
RPR hovedflyplass Gardermoen <undefined>
RPR for vernede vassdrag <undefined>
Byggeforbud særskilt bygge/anleggstiltak <undefined>
Byggeforbud i 100 metersbeltet <undefined>

Vis Generellrestriksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1