Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Rikspolitisk retningslinje;Rikspolitisk retningslinje, pbl. 1985 § 17-1 første ledd (generell kode);110;;; Område med særskilt RPR;Område der særskilt RPR gjelder (uspesifisert). (pbl. 1985 § 17-1 første ledd);111;;; RPR for barn og unges rettigheter;RPR for å ivareta barn og unges rettigheter (pbl. 1985 § 17-1 første ledd);112;;; RPR for Oslofjorden;RPR for Oslofjorden (pbl. 1985 § 17-1 første ledd);113;;; RPR for samordnet areal/transportplan;RPR for samordnet areal og transportplanlegging (pbl. 1985 § 17-1 første ledd);114;;; RPR hovedflyplass Gardermoen;RPR i forbindelse med hovedflyplass Gardermoen (pbl. 1985 § 17-1 første ledd);115;;; RPR for vernede vassdrag;RPR for vernede vassdrag (pbl. 1985 § 17-1 første ledd);116;;; Byggeforbud særskilt bygge/anleggstiltak;Byggeforbud for særskilt bygge- og anleggstiltak (pbl. 1985 § 17-1 første ledd);130;;; Byggeforbud i 100 metersbeltet;Byggeforbud i 100 metersbeltet (pbl. 1985 § 17-2 første ledd);140;;;