Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Løype for synshemmede;Enveiskjørt løype med slake kurver og lydfyr. Bør skiltes med at man kan møte blinde skiløpere.;SH;Trail for ski skating ;;Trail for ski skating Løype for bevegelseshemmede;Løyper som er tilrettelagt for blant annet langrennspiggere. Krever liten kupering og slake kurver.;BV;Trail for the physically disabled;;Trail for the physically disabled Løype for hundekjøring;Løype for folk som kjører med hunder;HL;Trail for dog sledding;;Trail for dog sledding Konkurranseløype;Anbefalt løype for aktive skiløpere. Ofte i tilknytning til anlegg for langrenn og skiskyting.;KO;Competition trail;;Competition trail Rulleskiløype;Trase tilrettelagt for rulleski.;RL;;; Annet;;AN;;;