ReinbeitebrukerID BEITEBRUKERID

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet
indicates which reindeer pasture district uses the pasture area URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitebrukerid

Vis ReinbeitebrukerID i NVDB Datakatalog