ParagrafSU

enumeration

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gyldig

Hvilken paragraf i storulykkeforskriften (SU) som anlegget faller inn under. Dette er definert i §3. Det stilles strengere krav til §9-anlegg enn til §6-anlegg: §6-anlegg er meldepliktig §9-anlegg er sikkerhetsrapportpliktig
Navn Beskrivelse Kodeverdi
6 meldepliktig anlegg ihht paragraf 6 i storulykkeforskriften 6
9 sikkerhetsrapportpliktig anlegg ihht. paragraf 9 i storulykkeforskriften 9
Verdi Navn Beskrivelse
6 meldepliktig anlegg ihht paragraf 6 i storulykkeforskriften
9 sikkerhetsrapportpliktig anlegg ihht. paragraf 9 i storulykkeforskriften
Name Type English Description
6
9

Vis ParagrafSU i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1