Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Jevnt;For at et dekke klassifiseres som jenvt skal det ikke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens.;Jevnt;;; Ujevnt;Dersom et dekke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens klassifiseres det som ujevnt. Dette gjelder også gangbaner som er lagt av treplanker dersom treplankene ligger i gåretning og/eller har en plankeavstand > 1cm.;Ujevnt;;;