MetamorfLinjetype MetamorphicLineType

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

isolinjer trukket gjennom observasjoner hvor bergarten har samme omvandlingsgrad
isolines drawn through observations where the rock has the same degree of conversion
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Anatakse Anatakse
Kontaktmetamorfose Grense for begynnende anatakse (oppsmeltning, migmatisering) Kontaktmetamorfose
Mineral isograd Mineral isograd
Regional metamorfose Regional metamorfose
Ikke angitt Ikke angitt
Verdi Navn Beskrivelse
Anatakse
Kontaktmetamorfose Grense for begynnende anatakse (oppsmeltning, migmatisering)
Mineral isograd
Regional metamorfose
Ikke angitt
Name Type Description Code value
Anatakse <undefined>
Contact metamorphism <undefined> Boundary of incipient anatexis (melting, migmatisation) Contact metamorphism
Mineral isograde <undefined> Mineral isograde
Regional metamorphism <undefined> Regional metamorphism
Not indicated <undefined> Not indicated

Vis MetamorfLinjetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1