GeolAvgrLinje

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

generell avgrensning av geologisk objekt
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve

Vis GeolAvgrLinje i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon geolAvgrLinje GeolAvgrLinje 0..* UtlosningOmr
assosiasjon geolAvgrLinje GeolAvgrLinje 0..* PotensieltSkredfareOmr
assosiasjon geolAvgrLinje GeolAvgrLinje 0..* UtlopOmr