Posisjonskvalitet KVALITET

datatype

Kystverket Gyldig

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
målemetode Målemetode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss. Målemetode (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
MÅLEMETODE Målemetode 2 1..1
Name Type English Description
målemetode Målemetode

Vis Posisjonskvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Målemetode 1 ..1