AnalyseområdeGrense

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

Kurve-objekt som avgrenser flomsoneanalyseområde
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense grense for analyseområde Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve

Vis AnalyseområdeGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon analyseområdeGrense AnalyseområdeGrense 0..* Analyseområde