ArealressursGrunnforhold AreaResourceSoilConditions

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Ukjent

inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket
categorization according to thickness, type and distribution of the soil cover
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Blokkmark areal der overflata i hovedsak er dekt med steinblokker. 41
Fjell i dagen areal der mer enn 50 % er bart fjell og mindre enn 10 % har jord dypere enn 30 cm. 42
Grunnlendt areal der mer enn 50 % har mindre jorddybde enn 30 cm, men som ikke kan klassifiseres som fjell i dagen. 43
Jorddekt fastmark der mer enn 50 % av arealet har større jorddybde enn 30 cm 44
Organiske jordlag areal som har et organisk jordlag tjukkere enn 30 cm (20 cm) 45
Ikke relevant opplysning om grunnforhold er ikke relevant. 98
Ikke registrert opplysning om grunnforhold er ikke registrert. 99
Verdi Navn Beskrivelse
Blokkmark areal der overflata i hovedsak er dekt med steinblokker.
Fjell i dagen areal der mer enn 50 % er bart fjell og mindre enn 10 % har jord dypere enn 30 cm.
Grunnlendt areal der mer enn 50 % har mindre jorddybde enn 30 cm, men som ikke kan klassifiseres som fjell i dagen.
Jorddekt fastmark der mer enn 50 % av arealet har større jorddybde enn 30 cm
Organiske jordlag areal som har et organisk jordlag tjukkere enn 30 cm (20 cm)
Ikke relevant opplysning om grunnforhold er ikke relevant.
Ikke registrert opplysning om grunnforhold er ikke registrert.
Name Type Description Code value
Boulder land <undefined> area which is mainly covered with boulders Boulder land
Exposed bedrock <undefined> area where more than 50% is exposed bedrock, and less than 10% has a soil depth of more than 30 cm Exposed bedrock
Shallow soil <undefined> area where more than 50% has a soil depth of less than 30 cm, but which cannot be classified as exposed bedrock. Shallow soil
Soil-covered <undefined> firm ground where more than 50% of the acreage has a soil depth of more than 30 cm Soil-covered
Organic soil <undefined> area with a layer of organic soil thicker than 30 cm (20 cm) Organic soil
Not relevant <undefined> information concerning soil conditions is not relevant Not relevant
Not registered <undefined> information concerning ground conditions has not been registered Not registered

Vis ArealressursGrunnforhold i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1